Watkins: Cyn gariad yn "niwsans"

  • Cyhoeddwyd
Joanne Mjadzelics
Disgrifiad o’r llun,
Mae Joanne Mjadzelics, 39 oed, yn gwadu pedwar cyhuddiad o fod â delweddau yn ei meddiant, dau o ddosbarthu ac un o annog a helpu i ddosbarthu llun anweddus o blentyn.

Clywodd llys fod cyn gariad y pedoffeil Ian Watkins yn ceisio amlygu ei droseddau ond bod yr awdurdodau yn ei gweld yn "niwsans" a rhywun oedd yn aflonyddu ar y canwr roc.

Mae Joanne Mjadzelics, 39 oed o Doncaster, yn gwadu saith cyhuddiad yn ymwneud â delweddau anweddus o blant.

Mae hi'n honni ei bod ond wedi cyfnewid delweddau anweddus o blant a chynnal trafodaethau ar-lein am gam-drin gyda Watkins mewn ymgais i'w ddal.

Yn ôl yr amddiffyniad roedd hi'n gweithredu fel hyn oherwydd methiannau'r heddlu.

Eisoes mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed tystiolaeth o gyfweliadau'r fenyw gyda'r heddlu sy'n sôn am ei pherthynas gyda Watkins, cyn ganwr y Lostprophets.

Cafodd y cyn ganwr ei ddedfrydu i 35 mlynedd o garchar am geisio treisio babi a throseddau eraill yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol.

Fideo

Clywodd y llys bod Ms Mjadzelics yn cyfaddef ei bod wedi bod mewn cariad â Watkins ond ei bod yn honni ei bod yn gwybod fod ei obsesiwn gyda cham-drin plant yn anghywir.

Dywedodd ei bod ond wedi aros mewn cysylltiad ag o, a chyfnewid delweddau, er mwyn ceisio ei ddal.

Clywodd y rheithgor iddi geisio rhybuddio'r heddlu ar sawl achlysur.

Bu'r rheithgor hefyd yn gwrando ar fanylion fideo o 2008 lle'r oedd y ddau yn trafod mewn manylder, cam-drin, treisio a lladd plant ifanc.

Dywedodd Ms Mjadzelics iddi fynd i'r heddlu am y tro cynt yn 2009, ond na chafodd ei chymryd o ddifrif.

Yn ôl Michael Wolkind, ar ran yr amddiffyniad: "Mae'r ymdrechion i gelu yn parhau. Mae hwn yn erlyniad budur.

'Atal troseddau'

"Roedd y delweddau ym meddiant Joanne Mjadzelics yn rhan o'i chynllun hi i ddal Ian Watkins.

"Mae'r achos hwn yn rhan o ymdrech i guddio methiannau'r heddlu."

Fe wnaeth Mr Wolkind ddarllen llythyr gan gyfreithwyr Watkins, gan ddweud bod y diffynnydd yn gweld hyn fel gorchymyn gagio - a hynny ar ôl iddi fygwth mynd i'r heddlu yn 2008.

Yn ôl yr amddiffyniad fe fyddai troseddau yn erbyn plant a babanod wedi cael eu hatal pe bai'r heddlu wedi cymryd ei gleient o ddifri.

"Ond roedd Watkins yn seren roc enwog."

Dywedodd Mr Wolkind fod yr heddlu wedi ei hanwybyddu oherwydd ei bod wedi gweithio fel putain.

Roedden nhw hefyd yn credu ei bod wedi cael ei rhoi dan orchymyn iechyd meddwl, er nad oedd hynny'n wir.

"Fe wnaeth hi'n eithaf da o ystyried anallu'r heddlu. Oni bai ei bod hi wedi parhau i weld Watkins, a fyddai ef a'r ddwy ddynes arall tan glo nawr? gofynnodd.

"Fe gawn ni weld a yw'r rheithgor yn hidio am i'r heddlu wneud camgymeriadau am flynyddoedd." meddai.

Bydd yr achos yn parhau ddydd Mercher.