Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr yn gadael

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr Athro Michael Scott wedi cyhoeddi ei benderfyniad i adael ei swydd ym mis Tachwedd

Mae'r Athro Michael Scott wedi gadael ei swydd fel Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Roedd yr Athro Scott wedi cyhoeddi ei benderfyniad i adael ei swydd ym mis Tachwedd, ac er nad yw ei ddyddiad gadael swyddogol nes Mawrth 31, mae'r Brifysgol wedi caniatáu iddo adael ers Ionawr 1.

Bydd yn parhau gyda'i ymchwil a gweithgareddau eraill nes ei ddydd gadael swyddogol.

Y Dirprwy Is-Ganghellor Peter Excell fydd yn goruchwylio materion y Brifysgol nes y bydd Is-Ganghellor dros dro yn cael ei benodi yn yr wythnosau nesaf.

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi diolch i'r Athro am ei gyfraniad i addysg yng Ngogledd Cymru, cymuned Wrecsam ac i'r miloedd o fyfyrwyr sydd wedi mynychu'r Brifysgol:

"Rydym yn ddiolchgar iawn i'r Athro Scott a byddwn yn cadw at ei weledigaeth; yn darparu cyfleoedd addysgol i'r rhai fyddai ddim yn arfer eu cael, yn cefnogi ac ehangu diwydiant lleol, darganfod partneriaethau yn y DU a thu hwnt, ac adeiladu prifysgol y gall Gogledd-Ddwyrain Cymru fod yn falch ohoni."

Mae'r Brifysgol wedi cael blwyddyn galed wrth iddi golli'r hawl i recriwtio disgyblion rhyngwladol wedi iddi ddod i'r fei fod cannoedd ohonynt wedi twyllo'r arholiadau iaith Saesneg i ddod i'r DU i astudio.

Mae'r gwaharddiad bellach wedi ei godi'n rhannol.

Straeon perthnasol