Delweddau anweddus: Menyw yn y llys

  • Cyhoeddwyd
Joanne Mjadzelics
Disgrifiad o’r llun,
Fe blediodd Joanne Mjadzelics yn ddieuog

Mae achos llys menyw sydd wedi ei chyhuddo o annog y canwr roc, Ian Watkins i ddosbarthu delweddau anweddus o blant, wedi dechrau.

Mae Joanne Mjadzelics, 39, yn gwadu pedwar cyhuddiad o fod â delweddau yn ei meddiant, dau o ddosbarthu ac un o annog a helpu i ddosbarthu llun anweddus o blentyn.

Roedd hi mewn perthynas â chyn brif leisydd Lostprophets - sydd wedi ei ddedfrydu i 35 mlynedd dan glo am droseddau rhyw yn erbyn plant.

Fe gafodd Ms Mjadzelics ei harestio wedi i Watkins bledio'n euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Mae'r fenyw o Doncaster yn honni iddi ofyn i'r canwr anfon delweddau anweddus ati hi, er mwyn casglu tystiolaeth yn ei erbyn, a "sicrhau cyfiawnder".

Mae disgwyl i'r achos bara am wythnos.