Ni all Ched Evans chwarae i dîm tramor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cadarnhau na all y treisiwr Ched Evans weithio dramor, hyd yn oed os yw'n cael cynnig cytundeb.

Fe gafodd Evans, 26 oed, ei ryddhau o'r carchar ym mis Hydref, wedi iddo dreulio hanner dedfryd o bum mlynedd dan glo am dreisio dynes mewn gwesty yn 2011.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Mae'n rhaid i swyddogion prawf roi eu caniatâd i droseddwyr rhyw sydd ar drwydded i ymgeisio am swyddi newydd, ac mae hyn yn cynnwys sicrhau eu bod yn cynnal perthynas wyneb yn wyneb yn rheolaidd - mae hyn yn golygu na all troseddwr rhyw sydd ar drwydded weithio dramor.

Malta

Fe ddaeth i'r amlwg ddydd Sadwrn fod yr adroddiadau oedd yn cysylltu'r treisiwr Ched Evans gyda chlwb Hibernians yn Malta yn rhai 'ffug'.

Roedd adroddiadau fod Evans wedi cael cynnig cytundeb ym Malta, ond dywedodd llefarydd ar ei ran: "Gan fod yr holl sylw gan y cyfryngau yn amgylchynu Ched, bu nifer o straeon ffug, a straeon nad yw Ched yn ymwybodol ohonynt, fel yn yr achos hwn."

Roedd is-lywydd Clwb Hibernians, Stephen Vaughan, wedi gwneud sylwadau ddydd Gwener yn honni eu bod wedi cynnig cytundeb i'r ymosodwr: "Rydym ni'n chwilio am flaenwr o safon, ac rydym yn credu mai Ched yw'r chwaraewr hwnnw.

"Rydym ni wedi siarad gyda'i asiant gan gynnig cytundeb iddo tan ddiwedd y tymor."

Fe gafodd honiadau pellach eu gwneud gan gyfarwyddwr technegol Hibernians, Jeffrey Farrugia a ddywedodd hefyd: "Mae ein cefnogwyr yn aros yn eiddgar iddo ddod yma.

"Rwy'n disgwyl galwad gan ei asiant i weld beth sy'n mynd i ddigwydd.

"Mae gennym gyfle mawr i ennill y teitl a gallwn gymhwyso ar gyfer y Cynghrair y Pencampwyr."

Mae Hibernians 15 pwynt yn glir ar frig y gynghrair yn Malta, a dim ond wedi colli dau bwynt mewn 16 gêm.

Fe ychwanegodd y llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Rydym yn benderfynol o gael un o'r cyfundrefnau anoddaf yn y byd ar gyfer rheoli troseddwyr rhyw, a hynny er mwyn eu hatal rhag aildroseddu ac i ddiogelu dioddefwyr.

"Bydd y troseddwyr hefyd yn destun amodau llym megis ardaloedd gwaharddedig, gorchmynion di-gyswllt ac'u bod yn gorfod mynychu rhaglenni trin troseddwyr rhyw."

Mae Evans yn parhau i ddadlau ei fod yn ddi-euog ac mae ymchwiliad i mewn i'w euogfarn ar y gweill.