Dyn 22 oed yn marw ar ôl disgyn yn Aberdâr

Cyhoeddwyd

Mae dyn 22 oed wedi marw ar ôl syrthio oddi ar do yn Rhondda Cynon Taf.

Fe alwyd yr Heddlu i ardal Tre Telynog, Aberdâr tua 19:00 nos Wener yn dilyn adroddiadau fod dyn yn bresennol ar ben adeilad.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod y dyn wedi disgyn yn ystod y digwyddiad. Derbyniodd gymorth meddygol ond bu farw yn ddiweddarach yn yr ysbyty.

Nid yw'r heddlu yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.