Arbrawf M4 yn 'niweidio busnesau' yn ardal Port Talbot

  • Cyhoeddwyd
Junction 41 closedFfynhonnell y llun, David Rees
Disgrifiad o’r llun,
Nod y cynllun yw gwella llif traffig ar yr M4 yn ystod yr oriau brig.

Mae'r penderfyniad i gau cyffordd 41 ar ffordd orllewinol yr M4 am gyfnodau o'r dydd yn cael effaith wael ar fusnesau yn ôl rheolwr canolfan siopau ym Mhort Talbot.

Dywed Steve Redmore, rheolwr Canolfan Siopau Aberafan fod nifer y bobl sy'n ymweld â'r ganolfan wedi gostwng o 16,080 neu 12% mewn mis.

Mae cyffrôdd 41 wedi ei gau rhwng 07:00 a 09:00 a 16:00 i 18:00 ar ddiwrnodau'r wythnos am gyfnod arbrofol o chwe mis.

Fe wnaeth yr arbrawf ddechrau ym mis Awst gyda'r nod o wella llif traffig ar yr M4 yn ystod yr oriau brig.

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn monitro'r sefyllfa yn ystod y cyfnod.

Dywedodd Mr Redmore: "Mae'r gostyngiad yn un mawr. Hefyd rydym yn gweld fod ein diwrnod masnachu i bob pwrpas wedi lleihau o wyth awr i chwech y dydd, oherwydd tua 15:30 mae pobl yn dueddol o fyd am adre oherwydd nad ydynt eisiau cael eu dal mewn traffig. "

Dywedodd hefyd y byddai gwneud y cynllun arbrofol yn un parhaol yn cael effaith gwael ar "yr holl dref."

Dywedodd y llefarydd ar ran llywodraeth Cymru ei bod yn rhy gynnar i ddod i unrhyw benderfyniadau am yr arbrawf.

Fe ychwanegodd: "Rydym wedi cael ymateb positif gan yrwyr ynglŷn â llif traffig gweld ar yr M4."