Gobaith i weithwyr City Link yn y gogledd?

Cyhoeddwyd

Mae'n bosib y bydd cwmni dosbarthu parseli yng ngogledd Cymru yn gallu cynnig achubiaeth i gyn-weithwyr y cwmni City Link.

Mae penaethiaid cwmni Delsol, sydd â chanolfannau yng Nghaernarfon a Sir y Fflint, eisoes wedi cyflogi rheolwr o ddepo City Link yng Ngaerwen, ar Ynys Môn, ac yn gobeithio siarad ag eraill o'r cwmni yn y flwyddyn newydd.

Mae tua 80 o bobl yng Nghymru yn wynebu cael eu diswyddo ar ôl i City Link fynd i'r wal ar Noswyl Nadolig.

Mae 2,727 o swyddi yn y DU mewn perygl ar ôl i'r cwmni dosbarthu fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.