Merched mewn busnes: Uchelgais yn 2015

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae 63% o ferched busnes yng Nghymru yn dweud bod ganddyn nhw dargedau uchelgeisiol ar gyfer eu cwmni yn 2015, a hynny yn ôl arolwg ar ran ymgyrch 'Business is GREAT Britain' gan Lywodraeth y DU.

Yn ôl yr arolwg o 1,000 o ferched busnes ar draws y DU, y flaenoriaeth yng Nghymru yw hyfforddi gweithwyr, gyda 15% yn dweud eu bod am gyflogi gweithiwr dan hyfforddiant neu brentis, 12% am roi rhagor o hyfforddiant i'w gweithwyr a 11% am gyflwyno oriau gwaith hyblyg.

Fel rhan o'r ymgyrch, mae Llywodraeth y DU yn rhoi sylw i'r mudiadau a'r rhwydweithiau sy'n cynnig cyngor ac adnoddau i helpu merched i ddatblygu eu busnesau, ynghyd â'r cyngor sydd ar gael gan y llywodraeth.

Yn ogystal bydd yr ymgyrch yn pwysleisio llwyddiannau merched ym myd busnes, a'r rheiny fel ffordd o ddangos beth all merched ei gyflawni.

I geisio helpu merched busnes i wireddu eu huchelgais ar gyfer 2015, mae Llywodraeth y DU wedi creu canolbwynt ar gyfer gwybodaeth i ferched, o'r enw Merched mewn Busnes (Women in Enterprise), gan ddarparu gwybodaeth ynglŷn â chynlluniau mentora, cefnogaeth ariannol sydd ar gael a chanllaw am weithio'n hyblyg.

'Economi cryfach a chymdeithas decach'

Dywedodd y Gweinidog dros Ferched a Chydraddoldeb, Nicky Morgan: "Rydym yn helpu mwy o ferched nag erioed i ddatblygu eu busnes eu hunain. Rydym yn gwybod bod 'na fwy o ferched gyda syniadau gwych, ond sydd angen cefnogaeth i wireddu eu huchelgais.

"Fy nod ar gyfer 2015 yw sicrhau bod y llywodraeth yn cefnogi merched busnes a'u bod yn derbyn yr holl gymorth y maen nhw ei angen i sefydlu neu ddatblygu eu busnes."

Dywedodd y Gweinidog dros Ferched a Chydraddoldeb a'r Gweinidog Busnes, Jo Swinson: "Mae cefnogi merched busnes yn hanfodol os ydym ni am greu economi cryfach a chymdeithas decach.

"Mae mwy o fusnesau sy'n cael eu rhedeg gan ferched yn y DU nag erioed o'r blaen, ac rydym yn gwybod pe bai merched yn sefydlu busnesau newydd ar yr un gyfradd â dynion, gall ein heconomi elwa o 1 miliwn yn fwy o ferched busnes."