999: Canran lai'n ymateb i alwadau difrifol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y ganran oedd 55.5% yn Hydref a 58.9% ym Medi

Mae ystadegau diweddara ambiwlansys Cymru'n dangos bod 51% wedi ymateb i alwadau difrifol yn Nhachwedd o fewn wyth munud.

Y ganran oedd 55.5% yn Hydref 2014, 58.9% ym Medi 2014 a 65.2% yn Hydref 2013.

Y targed yw 65%.

Ond mae manylion Tachwedd 2014 yn dangos bod y gwasanaeth ambiwlans wedi ymateb i fwy o alwadau brys.

Dywedodd Gordon Roberts o'r Gwasanaeth Ambiwlans: "Roedd 36,090 o alwadau yn Nhachwedd, hyd at 1,726 yn fwy na'r un cyfnod y llynedd.

"Yn Nhachwedd eleni roedd 14,060 yn rhai difrifol, hyd at 785 yn fwy na'r un cyfnod y llynedd.

"Yn sicr, rydym yn cydnabod nad yw'r amseroedd ymateb yr hyn y dylen nhw fod ... ac rydym yn gweithio'n galed iawn i fynd i'r afael â hyn ar frys wrth gydweithio gyda chomisiynwyr byrddau iechyd a Llywodraeth Cymru."

'Ymateb cyflym'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rhaid i'r gwasanaeth sicrhau bod ymateb cyflym i alwadau difrifol ... a rhaid i fyrddau iechyd sicrhau bod cleifion yn gadael ambiwlans yn gyflym wrth gyrraedd ysbyty fel bod modd i'r ambiwlans ymateb i'r alwad frys nesa.

"Mae cyfrifoldeb arnon ni i gyd i ddefnyddio'r gwasanaeth yn briodol ac mae 999 ar gyfer clefydau ac anafiadau difrifol neu os yw bywyd rhywun mewn perygl."

Dywedodd fod y llywodraeth wedi cymryd camau i wella'r gwasanaeth. "Mae £7.5m wedi bod ar gael i recriwtio mwy na 120 o aelodau staff llinell flaen.

"Cafodd mwy na 70 o aelodau staff newydd eu hapwyntio ers Ebrill, gan gynnwys 32 o barafeddygon. Mae £4m yn ychwanegol wedi ei fuddsoddi mewn ambiwlansys newydd."