Bachgen 6 oed yn treisio: ymysg troseddau gan blant

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ni all unrhyw un o dan 10 oed gael eu dal yn gyfreithiol gyfrifol am gyflawni trosedd.

Mae amheuaeth o dreisio gan fachgen chwech oed yn un o 28 o droseddau rhyw gan blant dan 10 oed, sydd wedi eu cofnodi gan Heddlu gogledd Cymru dros y pedair blynedd diwethaf.

Mae'r ffigurau'n dangos bod 160 o droseddau gan blant dan 10 oed wedi cael eu cofnodi gan heddlu'r gogledd ers 2011.

Fodd bynnag, ni all unrhyw un o dan 10 oed gael eu dal yn gyfreithiol gyfrifol am gyflawni trosedd.

Ond mae'r troseddau neu honiad o droseddu yn parhau i gael eu cofnodi gan yr heddlu beth bynnag yw oedran y plentyn.

Mae'r ffigurau, a ryddhawyd ar ôl cais rhyddid gwybodaeth, yn dangos fod yr heddlu yn credu i fachgen chwech oed fod wedi treisio merch dan 13 yn 1997. Ond ni chafodd y drosedd ei chofrestru nes 2013.

Roedd yr achos yma ymhlith pedwar achos o drais a gofnodwyd gan heddlu'r gogledd yn ystod y pedair blynedd diwethaf, mae'r tri achos arall o dreisio yn cynnwys plant naw oed.

Roedd un o'r achosion yn deillio yn ôl i 1971.