Arestio dau yn dilyn marwolaeth dynes yn Aberteifi

  • Cyhoeddwyd
Pentop
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff y ddynes mewn tŷ yn ardal Pentop o Aberteifi.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farwolaeth dynes 57 oed.

Cafwyd hyd i'w chorff mewn tŷ yn ardal Pentop, Aberteifi ar ddydd Sul, 28 Rhagfyr.

Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i achos y farwolaeth.

Mae dau ddyn o ardal Aberteifi wedi eu harestio ac maen nhw'n parhau yn y ddalfa.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth alw gorsaf heddlu Aberteifi ar 101.