Cael gwared ar atyniad o Ŵyl y Gaeaf, Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
Atyniad y Sky SwingFfynhonnell y llun, Media Wales

Mae atyniad ffair wedi cael ei dynnu o Ŵyl y Gaeaf, Caerdydd, a hynny wedi i bobl fynd yn sownd 65 troedfedd (20 metr) uwchben y ddaear.

Bu'n rhaid i 12 o bobl gael eu hachub o atyniad Sky Swing yng Ngŵyl y Gaeaf, Caerdydd.

Bydd atyniad arall, o'r enw'r Mega Swing, yn cymryd lle atyniad Sky Swing.

Dywed Sayer's Amusements, rheolwyr yr atyniad, bod y Sky Swing yn cael ei dynnu o Ŵyl y Gaeaf am weddill y tymor oherwydd nad oedden nhw wedi llwyddo i ddarganfod achos y broblem.

Mewn datganiad ddydd Sul dywedodd y cwmni: "Doedd dim peryg i unrhyw aelod o'r cyhoedd yn ystod y digwyddiad, ond roedden ni'n credu mai'r penderfyniad gorau oedd cael gwared ar unrhyw amheuon am yr atyniad."

Bydd atyniad y Mega Swing, sy'n cael ei ddisgrifio fel "atyniad tebyg, ond llai eithafol", yn weithredol o brynhawn dydd Llun hyd at 5 Ionawr.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr atyniad wedi'i roi ar gefn lori yn barod i adael Gŵyl y Gaeaf, Caerdydd, fore Llun.