'Sbwriel: Ymateb cynghorau yn gwella

'Sbwriel yng Nghaerdydd
Image caption Mae mwy na 95% o gynghorau Cymru wedi cofnodi bod 'sbwriel o'r fath wedi ei lanhau o fewn pum niwrnod yn ystod 2013/14.

Mae perfformiad cynghorau Cymru wrth geisio cael gwared ar 'sbwriel sy'n cael ei waredu yn anghyfreithlon wedi gwella, yn ôl ffigyrau diweddara llywodraeth Cymru.

Fe wnaeth mwy na 95% gofnodi fod 'sbwriel o'r fath wedi ei lanhau o fewn pum niwrnod yn ystod 2013/14.

Mae hynny'n cymharu ag ychydig dros 92% yn y flwyddyn flaenorol a 91.3% yn 2011/12.

Blaenau Gwent oedd a'r record orau, gan gyrraedd 100%.

Mae'r ffigyrau yn cael eu cynnwys yn yr ystadegau diweddara ar gyfer perfformiad cynghorau mewn meysydd allweddol.

Cafodd cyfanswm o 31,301 o achosion o 'sbwriel anghyfreithlon eu nodi ledled Cymru, cynnydd bychan o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Roedd ymateb y cynghorau yn amrywio o 80.2% ym Mro Morgannwg a 81.1% yng Nghastell-nedd Port Talbot i 99.2% yn Rhondda Cynon Taf, 99.1% yng Nghaerffili a 99% yn Sir Gâr.

Ysbwriel anghyfreithlon fesul ardal
Cyngor Achosion Clirio o fewn 5 diwrnod
Abertawe 2,853 94.3%
Blaenau Gwent 483 100%
Bro Morgannwg 1,301* amcangyfrif 80.2%
Caerdydd 4,933 92.6%
Caerfyrddin 1,199 99%
Caerffili 2,609 99.1%
Casnewydd 1,575 98.5%
Castell-nedd Port Talbot 1,111 81.1%
Ceredigion 317 97.7%
Conwy 926 96.8%
Dinbych 2,206 94.8%
Fflint 788 95.8%
Gwynedd 514 97.6%
Merthyr 1,210 95.7%
Mynwy 423 95.7%
Penfro 1,006 95.9%
Pen-y-bont ar Ogwr 847 96.6%
Powys 684 91.8%
Rhondda Cynon Taf 3,399 99.2%
Torfaen 408 97%
Wrecsam 1,086 98.8%
Ynys Môn 1,393 95.5%
Cymru 31,301 95.03%

Fe wnaeth Sir Ddinbych gofnodi 2,206 o achosion o 'sbwriel anghyfreithlon yn cael ei lanhau o fewn num diwrnod.

Ond dywedodd Kelvin Hughes, prif swyddog troseddau amgylcheddol Sir Ddinbych wrth y Daily Post fod yna anghysondeb yn y modd y roedd yr awdurdodau yn cadw cofnodion.

"Rydym ni o'r farn nad yw'r cyhoedd yn hidio pwy piau'r tir, mae o'n gwneud i'r sir edrych yn flêr ac rydym am osgoi hynny.

"Dyna pam rydym ni yn edrych ar 'sbwriel sy'n cael ei adael ar dir preifat yn ogystal â'r tir rydym ni yn gyfrifol amdano."

Image caption Mae'r ffigyrau yn cofnodi faint o sbwriel anghyfreithlon gafodd ei glirio o fewn pum niwrnod.