Cynghorwyr i drafod cynllun tai yn ardal Wrecsam

Published
image copyrightGoogle
image captionThe Brynteg Inn was put up for sale soon after it closed in December 2012

Mae pentrefwyr yn ardal Wrecsam yn gwrthwynebu cynlluniau i ddymchwel tafarn lleol ac adeiladu tai yn ei le.

Bwriad datblygwyr yw dymchwel y Brynteg Inn, sydd wedi bod ar gau am ddwy flynedd, a chodi wyth o dai ar y safle.

Ond mae 86 0 bentrefwyr wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r cynllun, gan ddweud y bydd yn cael effaith ar y pentref, yn arwain i broblemau parcio ac yn golygu colli tafarn leol.

Yn ôl adroddiad gan swyddogion cynllunio "bach iawn o ddiddordeb masnachol" sydd wedi ei ddangos i redeg y dafarn.

Fe fydd cynghorwyr yn gwneud penderfyniad terfynol ar 5 Ionawr, ond mae swyddogion yn argymell y dylid derbyn yr argymhellion gan ddweud y bydd y cynllun yn gwneud cyfraniad positif i'r ardal.