Dirwyon goryrru yn cynyddu yn y de

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Camera cyfyngu cyflymdra

Mae nifer y gyrwyr sydd wedi derbyn dirwy gan lysoedd ynadon am oryrru yn ne Cymru wedi treblu, yn ôl ffigyrau diweddar y Weinyddiaeth Cyfiawnder.

Rhanbarth Heddlu De Cymru welodd y cynnydd mwyaf ymhlith heddluoedd Cymru a Lloegr, gyda 6,491 yn derbyn dirwy yn 2013 o'i gymharu â 2,181 dair blynedd yng nghynt

Cafodd cyfanswm o 115,000 ddirwy am oryrru yng Nghymru a Lloegr y llynedd - y nifer fwyaf ers 2009.

Mae ffigyrau'r Weinyddiaeth Cyfiawnder yn ymdrin ag achosion aeth i'r llys.

Mae nifer y gyrwyr gafodd eu cosbi gan y llysoedd yn ardal Heddlu Dyfed-Powys wedi dyblu mewn cyfnod o bum mlynedd i gyfanswm o 2,540.

Yn yr un cyfnod fe wnaeth Heddlu Gwent weld cynnydd tebyg i 2,486.

Yn y gogledd fe wnaeth nifer y gyrwyr cafodd eu cosbi gan ynadon ei haneru i 1,744.

Yn ôl adroddiad blynyddol GanBwyll Cymru cafodd 145,892 o rybuddion goryrru eu hanfon yn 2013.

Fe wnaeth cyfanswm o 41,596 dalu dirwyon, gyda bron hanner o'r rhain yn dewis mynd ar gyrsiau gwylio cyflymdra.

Fe wnaeth un camera cyfyngu cyflymdra yng Nghaerdydd osod dirwyon gwerth tua £800,000 mewn chwe mis.

Yn ôl GanBwyll Cymru fe wnaeth y camera ar Ffordd Casnewydd a Rhodfa Colchester gofnodi 13,624 yn goryrru a 146 yn mynd trwy olaf coch rhwng Ionawr a Mehefin.

Cafodd y camera ei osod yn 2012, ond eleni oedd y flwyddyn gyntaf iddo ddod yn llwyr weithredol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol