Gwersyll sipsiwn ger Stad y Faenol?

  • Cyhoeddwyd
FaenolFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae safle'r gwersyll arfaethedig dros y ffordd i fynedfa Stad y Faenol

Mae 'na wrthwynebiad lleol wedi i ddyn gyflwyno cais cynllunio i sefydlu gwersyll sipsiwn ger Stad y Faenol ym Mangor.

Mae safle'r gwersyll arfaethedig - sydd ag wyth llecyn i garafán a bloc cyfleusterau - mewn coedwig ger mynedfa Stad y Faenol.

"Dyma'r peth diwetha' 'da ni ei eisiau ar garreg yr aelwyd," meddai Gavin Wyn Jones o Stad y Faenol wrth y Daily Post.

Mae'r tir preifat wedi ei leoli yng Nghae Fodol, Felinheli - rhwng ffordd osgoi Felinheli a'r B4547.

Dyw Cyngor Gwynedd heb ddechrau ystyried y cais.

Mae'r cynghorydd John Wynn Williams wedi mynegi pryderon, yn ogystal.

Fe ddywedodd: "Mae hwn yn ddatblygiad newydd o wyth carafán yng nghefn gwlad, ac mae pobl yn poeni am fynedfeydd ymysg pethau eraill.

"Yn bersonol, dw i'n poeni gan nad ydw i'n gweld y galw - mae 'na wersyll parhaol yn ardal Bangor yn barod.

"Dw i'n 'nabod nifer o'r teuluoedd - does gen i ddim byd yn erbyn y gymuned sispi."

'Llecyn preifat'

Yn ôl y dyn gyflwynodd y cais - Tony Riley - mae'n hyderus y bydd ei gynnig yn llwyddiannus.

"Dw i wedi gwneud y cais, a dw i'n gobeithio y bydd o'n llwyddiannus.

"Llecyn preifat ydi o, nid tir cyngor - mae 'na wahaniaeth mawr.

"Mae pobl yn dweud y bydd 'na blant a chŵn yn rhedeg o gwmpas y lle - ond dydi hynny ddim yn wir.

"Pam mae pobl yn poeni - does gen i ddim clem. Fydd 'na ddim pobl ddieithr yn dod yma - safle i deuluoedd lleol ydi o - felly 'wn i ddim be' ydi'r broblem.

"Dw i 100% yn obeithiol y bydd y cynllun yn cael ei dderbyn. Os na chaiff o, fe a'i at Lywodraeth Cymru i'm helpu."