Galw am weithredu ar ffyrdd y gogledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adroddiad yn nodi Glannau Dyfrdwy fel un o'r lleoliadau allweddol

Mae angen gweithredu ar leoliadau allweddol ar ffyrdd gogledd Cymru er mwyn gwella llewyrch economaidd y rhanbarth, medd adroddiad newydd.

Fe ddywed Cynllun Trafnidiaeth Drafft Gogledd Cymru hefyd bod angen rheoli traffig yn well o gwmpas trefi fel Y Rhyl a Llandudno.

Cafodd yr adroddiad ei baratoi ar gyfer awdurdodau lleol y rhanbarth, ac mae'n amlinellu blaenoriaethau'r pum mlynedd nesaf.

Y ddau brif nod yw lliniaru'r traffig yn ardal yr A494/A55 ar Lannau Dyfrdwy, ac argymell ffordd gyswllt newydd i'r A55 ger porthladd Caergybi.

Fe gafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan y grŵp aml-gyngor Taith, a dywedodd y cadeirydd David Smith bod yr awdurdodau lleol wedi bod yn cydweithio i gytuno'r blaenoriaethau cyn cyflwyno'u cynlluniau er mwyn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae cynlluniau tebyg wedi cael eu llunio ar gyfer rhanbarthau eraill, gan gynnwys Canolbarth Cymru a Chymoedd De-Ddwyrain Cymru.

Mae ymgynghoriad ar yr holl gynlluniau drafft ar agor i'r cyhoedd tan 5 Ionawr, 2015.

Maen nhw'n cydfynd â Chynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Llywodraeth Cymru a gafodd ei gyhoeddi yn gynharach yn y mis, ac sy'n rhestru cynlluniau priffyrdd a rheilffyrdd am y 30 mlynedd nesaf.

Mae'r dogfennau rhanbarthol a chenedlaethol yn pwysleisio'r angen i wella cysylltiadau rheilffordd ar stadau diwydiannol anferth Wrecsam a Glannau Dyfrdwy.

Mae'r adroddiadau hefyd yn nodi'r angen am welliannau ar ffyrdd i liniaru problemau traffig mewn ardaloedd fel 'Coridor Glannau Dyfrdwy', sef lle mae'r A55/A494/A548 yn cwrdd.

Mae cynllun gogledd Cymru hefyd yn dweud bod gwella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y tair ardal fenter - Ynys Môn, Eryri a Glannau Dyfrdwy - yn "hanfodol ar gyfer economi'r rhanbarth".

Fe ddywed yr adroddiad: "Gall system drafnidiaeth fodern effeithlon gyfrannu tuag at greu gwell swyddi a sgiliau drwy wella mynediad at swyddi ac addysg."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol