£30m i gymunedau difreintiedig Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Lesley Griffiths y byddai'r arian yn lleihau'r bwlch rhwng cymunedau Cymru

Bydd dros £30 miliwn yn cael ei roi i gymunedau difreintiedig yng Nghymru, yn dilyn cyhoeddiad gan y llywodraeth.

Bydd yr arian, cyfanswm o £31.7 miliwn, yn cael ei roi i 52 o ardaloedd yng Nghymru.

Y bwriad yw rhoi cymorth i rai o bobl mwyaf "bregus" y gymuned drwy "fynd i'r afael â thlodi a hyrwyddo addysg, iechyd a lles economaidd".

Mae disgwyl i'r arian gael ei ddosbarthu rhwng Ebrill 2015 a Mawrth 2016.

Bydd y swm mwyaf, £4,850,025, yn cael ei rannu gan wyth ardal yn Rhondda Cynon Taf, tra bod Caerdydd, Caerffili, Abertawe a Chasnewydd i gyd yn derbyn dros £2 miliwn yr un.

Wrth gyhoeddi'r newyddion, dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, y byddai'r arian yn "gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymuned ledled Cymru am flynyddoedd i ddod".

"Mae darparu £31.7 miliwn ar gyfer ein rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn ystod cyfnod o doriadau yn y gyllideb na welwyd mo'i thebyg o'r blaen yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ein cymunedau mwyaf bregus, a lleihau'r bwlch economaidd, addysgol a'r bwlch iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a'n hardaloedd mwyaf cyfoethog," meddai.

"Mae tlodi yn cael effaith ar fywydau gormod o bobl o lawer. Mae gormod o deuluoedd lle nad oes neb yn gweithio, ac yn methu â fforddio hanfodion sylfaenol fel gwresogi eu cartref yn ystod y cyfnod oer hwn.

"Mae mynd i'r afael â'r mater hwn yn flaenoriaeth i mi a'r Llywodraeth gyfan. Dyna pam mae ein Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi yn pennu ein targedau ar gyfer gwella'r canlyniadau ar gyfer teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi incwm isel."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol