Dedfrydu 'criw' o yrwyr peryglus

  • Cyhoeddwyd
Gwrthdrawiad ar Fryn Arnold.Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y dynion eu dedfrydu yn dilyn gwrthdrawiad ar Fryn Arnold, ger Aberdaugleddau, ar 11 Awst y llynedd.

Mae saith o ddynion fu'n gyrru mewn criw mewn modd peryglus ar strydoedd Sir Benfro wedi cael eu dedfrydu.

Cafodd tri o'r saith eu carcharu am gyfanswm o 16 mis, ac fe gafodd y pedwar arall ddedfrydau o garchar wedi'u gohirio.

Fe gafodd chwech o'r saith eu gwahardd rhag gyrru am gyfanswm o wyth mlynedd a hanner, a bydd rhaid i'r saith sefyll prawf gyrru estynedig cyn cael gyrru eto.

100mya

Roedd pump o'r gyrrwyr - Scott Beavis, 21 oed o Aberdaugleddau, Edward Adams, 19 oed a James Adams, 22 oed, ill dau o Steynton, Stephen Murray, 23 oed o Neyland ac Ieuan Power, 18 oed o Aberdaugleddau - wedi cyfaddef gyrru'n beryglus. Roedd dau yrrwr arall - Ian Lloyd, 22 oed o Neyland a Jack Murdoch, 18 oed o Waterson - wedi gwadu gyrru'n beryglus, ond wedi eu cael yn euog yn Llys y Goron Abertawe.

Daeth y cyhuddiadau yn dilyn gwrthdrawiad rhwng Citroen Saxo oedd yn cael ei yrru gan Beavis a char Seat Ibiza, a hynny ar Fryn Arnold, ger Aberdaugleddau, ar 11 Awst y llynedd.

Roedd gyrwyr eraill wedi disgrifio nifer o geir yn "heidio" fyny'r bryn gan ddefnyddio'r lôn ar gyfer ceir yn teithio yn y cyfeiriad arall fel ffordd ar gyfer goddiweddyd, gan droi'r A40 fewn i ffordd un-ffordd.

Dywedodd un gyrrwr ei fod yn credu eu bod nhw'n teithio ar gyflymder o 100mya.

'Echrydus o wael'

Mewn datganiad o'r effaith ar ddioddefwr, dywedodd Andrea Gainfort, oedd yn gyrru'r car cafodd ei daro gan gar Scott Beavis, ei bod wedi treulio bron i bythefnos yn yr ysbyty, gyda thwll yn ei hysgyfaint ac asennau wedi eu torri.

Roedd ei mam a'i merch hefyd yn y car, gan ddioddef anafiadau a phryder wrth deithio mewn ceir.

Wrth eu dedfrydu, dywedodd y barnwr, Paul Thomas QC, yn Llys y Goron Abertawe: "Byddai unrhyw un sydd wedi gweld y traffig yn Sir Benfro ar bnawn Sul braf yn ystyried bod eich gyrru yn echrydus o wael.

"Roedd wedi rhoi nifer fawr o bobl mewn perygl, gan gynnwys pobl ar eu gwyliau a phlant.

"Ni fydd gyrru mor beryglus â hyn yn cael ei oddef yn Sir Benfro, nac yn unrhyw le arall."