Carwyn Jones yn trafod annibyniaeth

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Carwyn Jones yn siarad ar raglen BBC Radio Wales, Sunday Supplement

Mae gan y cyhoedd yng Nghymru yr hawl i benderfynu pa bwerau yr hoffen nhw eu cael, a be ddylai aros yn San Steffan, medd Carwyn Jones.

Ond mae'r prif weinidog yn credu na fyddai'r Cymry eisiau annibyniaeth, a fyddai e ddim yn cefnogi'r syniad, chwaith.

Daw ei sylwadau wrth i'r drafodaeth am ddatganoli a dyfodol y DU barhau.

Fis Medi, fe bleidleisiodd Yr Alban yn erbyn annibyniaeth, ac ers hynny, mae dadlau wedi bod am ragor o bwerau datganoledig.

Mae Mr Jones wedi galw am gael cynnig yr un pwerau â'r Alban, gan gyhuddo gweinidogion San Steffan o fynd ati'n "dameidiog" yn dilyn cyhoeddi Comisiwn Smith.

Roedd yr adroddiad hwnnw yn argymell y dylai Senedd yr Alban reoli cyfraddau a bandiau treth incwm, ffioedd teithio awyren ac etholiadau Albanaidd.

Fe fynodd Mr Jones y dylai pwerau dros etholiadau'r cynulliad a ffioedd teithio awyren gael eu trosglwyddo i Fae Caerdydd.

Er hyn, dywedodd na ddylai treth incwm gael ei ddatganoli nes i Gymru gael bargen ariannol well gan San Steffan.

Ar raglen Sunday Supplement BBC Radio Wales, fe ddywedodd Mr Jones ei fod o'n eitha' sicr fod pobl Cymru eisiau aros yn rhan o'r DU.

Ond fe gytunodd fod gan y Cymry hawl i benderfynu ar eu dyfodol, er ei fod "yn hyderus ein bod ni'n weddol hapus i fod yn genedl gref â hunaniaeth gref o fewn fframwaith y DU."