Bygwth dyn a dynes â chyllell

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Fe gafodd heddlu eu galw i faes parcio gorsaf drenau Rhisga bnawn Sadwrn, wedi i ddyn fygwth dau berson gyda chyllell.

Daeth yr alwad toc wedi 2.00pm. Pan gyrhaeddodd swyddogion, fe ddaethon nhw o hyd i'r rhai oedd wedi eu bygwth.

Doedden nhw heb gael eu hanafu, ond roedden nhw wedi eu dychryn gan y digwyddiad.

Mae'r heddlu'n parhau i chwilio am y troseddwr.

Gall unrhywun â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101, neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111, gan nodi'r cyfeirnod 392 20/12/14.