Arestio gyrrwr wedi damwain yng Ngwent

  • Cyhoeddwyd

Wedi damwain ffordd ddifrifol ger Pont-y-pŵl nos Wener, mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r A472 rhwng Pont-y-pŵl a Hafodyrynys oddeutu 11.10pm.

Roedd Seat Ibiza wedi taro dyn, gan achosi anafiadau allai beryglu ei fywyd.

Mae gyrrwr y car wedi ei arestio dan amheuaeth o achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus, ac mae'n parhau i fod yn y ddalfa.

Bu'r ffordd ynghau am gyfnod wedi'r ddamwain, ond mae wedi agor eto, erbyn hyn.

Gall unrhywun â gwybodaeth ffonio 101 gan nodi'r cyferinod 553 19/12/2014.