Toriadau'n golygu 'atal llai o droseddau' medd arbenigwr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan luoedd yng Nghymru a Lloegr ddigon o adnoddau, er y toriadau, yn ôl y Swyddfa Gartref

Gallai toriadau i gyllidebau heddluoedd arwain at atal llai o droseddau, yn ôl arbenigwr.

Mae'r Athro Martin Innes o Brifysgol Caerdydd yn dweud y bydd angen rhagor o "heddlua ymatebol".

Daw ei sylwadau wedi i Gomisiynydd Heddlu Gwent, Ian Johnston ddweud bod y toriadau "wedi cyrraedd lefel beryglus".

Er toriad o 4.9%, mae gan luoedd yng Nghymru a Lloegr ddigon o adnoddau, yn ôl y Swyddfa Gartref.

"Mae'r heddlu wastad yn ymdopi, mae nhw'n wasanaeth brys, ac mae nhw wastad yn ymdopi," medd yr Athro Innes, sy'n arbenigo ym maes gwyddoniaeth heddlua.

'Hynod bryderus'

"Lle mae'r newid yn gwneud gwahaniaeth - ydi pan ddechreuwn ni feddwl am atal trosedd, yn hytrach nag ymateb i droseddau.

"Felly, os oes 'na lai o adnoddau, a llai o allu i atal pethau rhag digwydd yn y lle cynta' - yna fe welwn ni ragor o heddlua ymatebol, yn hytrach na rhwystro pethau rhag digwydd."

Fe ddywedodd Ian Johnston fod Heddlu Gwent wedi colli 223 heddwas a 169 o aelodau eraill o staff dros y pedair mlynedd ddiwethaf.

Ers 2010/11, meddai, mae'r llu wedi gweld gostyngiad ariannol o 30% mewn nawdd gan y llywodraeth, mewn termau real.

"Tra'r ydw i'n deall yr angen am doriadau mewn amseroedd fel hyn, dw i'n hynod bryderus am y feddylfryd y tu ôl i'r gostyngiad parhaus i gyllideb heddlua rheng-flaen," meddai.

Straeon perthnasol