Rhybuddion llifogydd mewn grym yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Llifogydd

Wedi cawodydd trwm dros nos, mae rhybuddion llifogydd mewn sawl man ar draws Cymru ddydd Gwener, all effeithio ar deithwyr mewn rhai llefydd.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd yn ardal Dyffryn Dyfi, ac mae rhybuddion i bobl fod yn wyliadwrus mewn sawl man ar draws y wlad.

Fe all y nifer yma godi yn ystod y dydd.

Mae'r A487 ger Pont Dyfi ym Machynlleth wedi cau i'r ddau gyfeiriad rhwng Ffordd Mynydd Griffiths a'r A493 oherwydd llifogydd, yn ôl yr heddlu.

Lefel arferol yr Afon Dyfi yw rhwng 0.82 metr a 2.08 metr, ond cododd y llif i uchder o 3.7 metr fore Gwener.

Mae Trenau Arriva Cymru hefyd wedi cyhoeddi bod gwasanaethau rhwng Machynlleth ac Amwythig wedi'u gohirio oherwydd llifogydd. Bydd gwasanaeth bysiau yn rhedeg yn eu lle.

Am fwy o wybodaeth am y llefydd all weld llifogydd, ewch i wefan y Swyddfa Dywydd.