Pafiliwn Corwen: Codi gwaharddeb llys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Pafiliwn Corwen wedi bod ynghau ers pedair blynedd

Fe fydd contractwyr yn dechrau ar y gwaith o ddymchwel Pafiliwn Corwen ddechrau 2015.

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Sir Ddinbych y byddai gweithwyr ar y safle o 5 Ionawr, gyda'r gobaith o gwblhau'r gwaith erbyn canol Chwefror.

Mae'r adeilad wedi bod ar gau ers 2010 oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch.

Fis Medi fe gafodd gwaharddeb llys oedd yn atal y cyngor sir rhag dymchwel yr adeilad ei godi.

Ymgyrchwyr lleol, oedd yn gwrthwynebu dymchwel yr adeilad, oedd wedi sicrhau'r waharddeb llys gwreiddiol.

Yn ôl yr ymgyrchwyr, mae'r safle wedi chwarae rhan bwysig yn y diwylliant Cymreig dros y blynyddoedd.

Am bron i ganrif roedd Pafiliwn Corwen yn gartre i ddigwyddiadau fel eisteddfodau a chyngherddau mawr, fel gigiau Edwards H Dafis a'r Super Furry Animals.

Pan gaeodd y safle ym mis Mawrth 2010, roedd 'na amcangyfrif y byddai'r gwaith o adnewyddu'r adeilad yn costio tua £1.3 miliwn.

Bwriad y cyngor yw dymchwel y safle a throsglwyddo'r tir i ddwylo grŵp cymunedol er mwyn iddyn nhw godi adeilad newydd.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y Pafilwin ei gau ohewydd rhesymau iechyd a diogelwch yn 2010

Straeon perthnasol