Sbrowts plîs!

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gratin o sprouts, gyda hufen, bacwn ac almonau

Mae pobl y DU yn bwyta mwy o ysgewyll nag unrhyw wlad arall yn Ewrop ac mae pedair gwaith gymaint o fitamin C mewn 80 gram o ysgewyll â sydd mewn gwydred o sudd oren!

Ond maen nhw'n dal i flasu'n afiach... neu ydyn nhw?

Os ydych chi ond yn bwyta ysgewyll, neu sprouts, adeg y Nadolig, dyma ychydig o ffyrdd i'w gwneud yn fwy diddorol ac ambell i dric budr allwch chi ei chwarae ar aelodau o'r teulu gan ddefnyddio'r llysieuyn dieflig yma!

Blasus!

Beth am gymryd yr ysgewyll sydd dros ben o'ch cinio (neu eu cymryd yn syth o'r sosban), yna mewn padell ffrio rhowch ychydig bach o fenyn ac olew a phan fydd wedi twymo, ffriwch 150 gram o facwn neu lardons a 20 gram o almonau wedi'u briwsioni.

Ffriwch am 2-3 munud. Torrwch yr ysgewyll yn eu hanner ac ychwanegwch at y badell a ffriwch am rhyw 2-3 munud ychwanegol.

Ychwanegwch 400ml o hufen dwbl a'i dwymo'n drwyadl tan fod y saws yn tewhau, ac ychwanegwch ychydig bach o halen a phupur.

Rhowch y gymysgedd mewn powlen fach ac, ar wahân, cymysgwch friwsion bara a chaws parmesan a'i daenu dros y saws sydd yn y bowlen.

Rhowch y cyfan yn y ffwrn am rhyw 20 munud tan fod y top wedi troi'n frown a'r hufen yn dechrau byrlymu... neu tan ei fod yn edrych fel y llun uchod.

Copa'r Wyddfa

Ar y llaw arall, allech chi ddilyn esiampl Stuart Kettell. Fis Awst, wnaeth Stuart rolio ysgewyllen lan i dop yr Wyddfa, gan ddefnyddio ei drwyn er mwyn codi arian i elusen canser.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'n lwybr hir i'r top!

Sgewyll a'r geni

Bydd un o'r prif archfarchnadoedd yn gwerthu dros 140 miliwn o ysgewyll adeg y Nadolig a dim rhyfedd efallai. Mae'n debyg fod lefelau uchel asid ffolig sydd yn bresennol yn y llysieuyn yn help i genhedlu ac, yn ôl y sôn, roedd Dug a Duges Caergrawnt wedi bwyta ysgewyll ar eu mis mêl yn y Seychelles...

Tric!

Ond os ydych wedi diflasu ar Ŵyl San Steffan, ac am chwarae tric budr ar Mamgu neu Tadcu, beth am lapio ysgewyllen mewn papur aur y siocled enwog mae'r llysgennad yn benderfynol o'i roi i ni pob blwyddyn (ie, dyna chi, yr un gyda pralin a chnau). Wedyn rhowch y siocled nôl yn y bocs, ac eisteddwch nôl. Russian Roulette gyda siocled.

Nadolig Llawen!

Disgrifiad o’r llun,
Doedd neb yn sylweddoli taw dysgu sut i goginio ysgewyll oedd arwyddocâd yr 'L' ar y car!