Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth am ddau sydd ar goll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Indie Buckley ar goll ers dydd Sul

Mae Heddlu De Cymru sydd yn ymchwilio i ddiflaniad Indie Buckley, 13, o Gastell-nedd yn credu ei bod gyda dyn ifanc sydd hefyd ar goll - Brandon Lee Deacon, 17, o Gaerdydd.

Gadawodd Indie Buckley ei chartref yng Nghastell-nedd ar Ragfyr 14 er mwyn teithio i gyfarfod cyfaill ym Mhort Talbot. Mae'r heddlu yn credu ei bod wedi teithio wedyn i Gaerdydd.

Roedd Indie yn gwisgo trowsus tynn du, esgidiau rhedeg 'Nike' gwyn, top 'Adidas' glas, a chôt werdd. Mae ganddi wallt hir tywyll ac mae hi'n bum troedfedd, saith modfedd o daldra.

Mae'r heddlu wedi derbyn gwybodaeth sydd yn awgrymu fod Brandon Deacon wedi ei weld yng nghwmni merch sydd yn edrych yn debyg i ddisgrifiadau o Indie Buckley.

Cafodd Brandon Deacon ei weld ddiwethaf fore Llun, 16 Rhagfyr, yn Nheras Cathays, Caerdydd. Roedd yn gwisgo côt ddu, cap coch, trowsus du ag esgidiau rhedeg glas.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Trudi Meyrick, o Heddlu De Cymru: ''Rydym yn pryderu am lês Indie ac yn apelio arni i gysylltu er mwyn cadarnhau ei bod yn ddiogel.

''Mae ymholiadau yn digwydd ar hyn o bryd i geisio dod o hyd iddi hi ac i Brandon Lee Deacon, sydd hefyd ar goll. Fe hoffwn ofyn i unrhyw un sydd wedi gweld Indie neu Brandon i gysylltu gyda'r heddlu'', meddai.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am leoliad Indie Buckley neu Brandon Deacon i gysylltu gyda nhw drwy ffonio 101, gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1400465589.