£400,000 at ofal plant yng Ngymru

  • Cyhoeddwyd
Gofal plant
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru'n dweud bod hwyluso gwasanaethau gofal plant yn un o'u blaenoriaethau

Mae'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi fod £400,000 ar gael i ddarparu gofal plant ar ôl ysgol ar gyfer teuluoedd ar draws Cymru.

Bydd y nawdd, yn ogystal â'r £2.3 miliwn sydd yn barod yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru, yn helpu i ddelio gyda bylchau yn narpariaeth gofal plant yng Nghymru.

Mae'r sefydliadau fydd yn derbyn nawdd ychwanegol yn cynnwys canolfannau gofal plant yng Nghaerffili a Chonwy, sydd yn darparu gweithdai chwarae ar gyfer plant, gofal arbenigol i blant awtistig yn Sir Benfro, meithrinfa newydd yn Wrecsam a chlybiau plant yng Nghaerdydd.

Fe fydd hefyd cyfle i ddarparu hyfforddiant ar gyfer gweithwyr, yn ogystal â gofal penwythnos.

Yn cyhoeddi'r nawdd, dywedodd Lesley Griffiths, AC Llafur dros Wrecsam:

"Mae darparu gofal plant o safon a hwyluso'r gwasanaethau i rieni yn un o'm mlaenoriaethau pennaf. Mae cyfleusterau gofal plant nid yn unig yn rhywle i fynd tra mae rhieni yn gweithio, maent hefyd yn gwella bywydau plant, yn enwedig y rhai o'n hardaloedd difreintiedig.

"Yn ogystal â chwarae rôl ganolog mewn gwella bywydau plant a lleihau anghydraddoldebau, mae gofal plant hefyd yn hanfodol i sicrhau fod rhieni yn gallu cael gwaith a chyfleoedd hyfforddiant.

"Dyma pam rwy'n falch iawn cyhoeddi nawdd ychwanegol fydd yn darparu rhywle i chwarae a dysgu i blant ar hyd a lled Cymru."