Cyn-filwyr yn cwrdd am y tro olaf yn Y Rhyl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, National Memorial Arboretum
Disgrifiad o’r llun,
Cymdeithas Cyn-Filwyr Normandi yn cofio'r Rhyfel yn gynharach eleni.

Fe fydd grŵp o gyn filwyr yn cwrdd am y tro olaf ddydd Iau, gyda'r ieuengaf ohonyn nhw'n 87 mlwydd oed.

Mae cangen gogledd Cymru o Gymdeithas Cyn Filwyr Normandi wedi penderfynu mai eu cinio Nadolig eleni fydd eu digwyddiad ola' wrth i'r gymdeithas ddod i ben wedi'r digwyddiadau diweddar i nodi 70 mlynedd ers D-day.

Dywedodd un aelod, Brian McManus: "Mae 70 mlynedd wedi bod rŵan, mae'n rhaid i ni ddod â'r gymdeithas i ben rhywbryd."

Eglurodd Mr McManus eu bod wedi gwneud y penderfyniad gan fod nifer aelodau'r gymdeithas wedi gostwng o 86 i 15 dros y blynyddoedd.

Roedd y digwyddiadau yn Normandi yn 1944 yn cynnwys 156,000 o filwyr, a dyma'r ymdrech gyntaf i drechu'r Natsïaid oedd yn teyrnasu Ewrop yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Er gwaethaf eu hoed mawr, gyda'r hynaf yn 93 oed, fe deithiodd cangen y gogledd o'r gymdeithas i Normandi ym mis Mehefin i nodi'r 70 mlwyddiant.

"Fe fydd rhai ohonom yn parhau i fynd i Normandi tra medrwn ni." meddai Mr McManus.

Cynhelir eu cinio olaf yng Nghlwb Golff Y Rhyl brynhawn Iau.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Llongau yn hwylio i Normandi D-Day landings 6 June 1944