Achub dyn o afon yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae ymdrech fawr wedi bod nos Fawrth i achub dyn o'r Afon Taf ger Pont Heol Penarth yng Nghaerdydd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am oddeutu 20:20.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth tân fod criwiau o ganol Gaerdydd, Trelái, Penarth a'r Barri wedi eu galw yn dilyn cais gan yr heddlu.

Cafodd dau o gychod y gwasanaeth tân eu lansio, ac roedd yr heddlu a'r gwasanaeth ambiwlans hefyd yn bresennol.

Fe lwyddodd Tîm Achub Gwylwyr y Glannau Penarth i achub y dyn o'r dŵr.

Nid yw cyflwr y person yn hysbys, ac nid oes unrhyw fanylion pellach wedi dod i law.

Roedd gwybodaeth gychwynnol yn awgrymu mai o'r Afon Elái gafodd y dyn ei achub.