Cyfaddef llosgi bwriadol ym Mhenygroes

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn 22 oed o Wynedd wedi cyfaddef llosgi tŷ ei deulu yn fwriadol, gan achosi difrod gwerth dros £60,000.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Daniel Ellis o Benygroes wedi meddwi, mewn tymer ac yn ceisio "brolio gyda thân gwyllt".

Plediodd Ellis yn euog i losgi bwriadol ar 8 Tachwedd.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands fod cyfnod dan glo yn debygol iawn: "Mae hwn yn fater difrifol iawn. Mae'n gwestiwn o ba mor hir."

Cafodd Ellis ei gadw yn y ddalfa tan fis Chwefror.