Beth sydd mewn llun?

  • Cyhoeddwyd

Faint ohonoch chi sy'n defnyddio symbolau wrth lunio negeseuon testun? Erbyn hyn mae 'na amrywiaeth eang o luniau y gallwch chi eu defnyddio yn hytrach na defnyddio geiriau.

Rydyn ni wedi llunio cwis yn defnyddio rhai o'r emojis yma i greu teitlau caneuon, cyfresi teledu, ffilmiau neu lyfrau Cymraeg. Faint ydych chi'n nabod?

Mae'r atebion i'w gweld ar waelod y dudalen. Mwynhewch :)

1. Nofel a chyfres deledu...un rhwydd i ddechrau:

2. Yw hi'n hawdd dod o hyd i bartner yn Nhretarw?

3. Y nofel orau erioed?

4. Un o chwedlau'r Mabinogi:

5. Un o glasuron T Llew Jones:

6. Nofel sy'n digwydd ym mhentref Hirfaen:

7. Nofel sydd hefyd yn ffilm boblogaidd:

8. Cân bop o 1985:

9. "Mae'r ci wedi ei fwyta e" -a yw hwn yn un o esgusodion disgyblion Ysgol Bro Taf am beidio a'i wneud e mewn pryd?

10. Ydi Edward H yn eich dychryn ar ôl iddi hi dywyllu?

_______________________________________________________

1. Cyw Haul

2. Cara Fi

3. Un Nos Ola' Leuad

4. Blodeuwedd

5. Tân ar y Comin

6. Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr

7. Martha, Jac a Sianco

8. Dwylo Dros y Môr

9. Gwaith/Cartref

10. Ysbryd y Nos