Dim modd ymarfer prawf gyrru yn Gymraeg

Cyhoeddwyd

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru wedi beirniadu asiantaeth profion gyrru Llywodraeth y DU ar ôl iddyn nhw wrthod ei gais i gael ymarfer y prawf gyrru theori drwy'r Gymraeg.

Fe ysgrifennodd Rhun ap Iorwerth AC at y DVSA yn amlinellu ei bryderon fod peidio rhoi'r cyfle i bobl allu ymarfer eu prawf yn Gymraeg yn rhoi'r rhai sydd eisiau gwneud y prawf yn Gymraeg dan anfantais.

Dywedodd llefarydd ar ran y DVSA fod yn rhaid iddynt bwyso a mesur y gost o ddatblygu prawf theori 'ymarfer' ar-lein, gan mai "nifer gymharol fach o brofion a gymerwyd yn Gymraeg".

Mae Mr ap Iorwerth yn poeni y gallai hyn droi rhywun oddi wrth ei fwriad i wneud y prawf yn Gymraeg, hyd yn oed os mai dyna'r iaith y byddent yn teimlo'n fwy cyfforddus ynddi.

Fe ychwanegodd y llefarydd ar ran y DVSA: "Mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn swyddogol ar gael yn Gymraeg, ac rydym yn cynnig profion gyrru theori ac ymarferol yn y Gymraeg ym mhob canolfan brawf yng Nghymru."

"Rydym yn gwneud y cwestiynau adolygu prawf theori ar gael i gyhoeddwyr os ydynt yn dymuno i ddatblygu'r deunyddiau dysgu mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys y Gymraeg. "

Mae Rhun ap Iorwerth yn anghytuno eu bod nhw wedi gwneud popeth sydd o fewn eu gallu: "Mae Rheolau'r Ffordd Fawr eisoes ar gael yn y Gymraeg ac mae'r prawf theori ei hun ar gael yn y Gymraeg - siawns felly na fyddai'n gam mawr iawn i wneud yn siŵr fod y prawf ymarfer ar gael yn Gymraeg hefyd?"

"Mae'r DVSA yn dweud nad oes ganddynt unrhyw fwriad o roi ymgeiswyr Cymraeg dan anfantais, ond dyma'n union mae nhw yn ei wneud.

"Rydw i'n hynod siomedig fod y DVSA wedi gwrthod cynnig y prawf ymarfer yn y Gymraeg a byddaf yn ysgrifennu atynt eto i bwyso arnynt i newid eu meddwl a rhoi chwarae teg i ddysgwyr Cymraeg.

"Byddaf hefyd yn anfon copi o'r llythyr hwnnw at Gomisiynydd y Gymraeg."