Safle trin dŵr yn gyfrifol am lygredd Llyn Padarn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyfoeth Naturiol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafod profion dwr eu cynnal fel rhan o'r ymchwiliad i'r llygredd

Gwaith trin dŵr oedd yn gyfrifol am ddifrod amgylcheddol i lyn yng Ngwynedd, yn ôl adroddiad newydd.

Fe wnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ddechrau ymchwiliad i ddifrod yn Llyn Padarn ger Llanberis yn 2007.

Mae'r llyn yn chwarae rhan bwysig yn economi'r ardal leol, ac mae'n gynefin i fath o bysgod prin, y torgoch.

Mae cwmni Dŵr Cymru wedi dweud eu bod nhw wedi gweithredu yn sgil yr adroddiad.

Difrod amgylcheddol

Daeth yr adroddiad i'r canlyniad mai safle trin carthion yn Llanberis oedd yn gyfrifol am ddifrod amgylcheddol i'r llyn ers 2007.

Yn ôl CNC, roedd y gwaith dŵr wedi "cyfrannu'n sylweddol" at y difrod.

Dywed yr adroddiad bod y gwaith hefyd wedi cyfrannu at ordyfiant o algâu yn 2009, pan roedd rhaid cau'r llyn fel mesur diogelwch.

Disgrifiad o’r llun,
Mae safon y dŵr yn y llyn wedi gwella yn ddiweddar

Er hynny, dywedodd CNC nad oedd y safle wedi cyfrannu'n uniongyrchol at leihad poblogaeth y torgoch, oedd yn dirywio cyn 2007.

Ychwanegodd CNC bod Dŵr Cymru "eisoes wedi trefnu mesurau lliniaru yn dilyn camau gweithredu gan CNC, ond nawr, bydd angen i'r cwmni dŵr gymryd camau pellach yn dilyn y canfyddiadau".

Mewn datganiad, dywedodd Dŵr Cymru eu bod wrthi yn ystyried canfyddiadau'r adroddiad, ond eu bod wastad wedi cyd-fynd a gofynion Cyfoeth Naturiol Cymru, ac wedi buddsoddi £2.5m yn eu safle yn Llanberis i godi safonau.

Bydd Dŵr Cymru yn ymateb yn llawn maes o law.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dweud eu bod wedi dechrau cynllun bridio i godi niferoedd y torgoch

'Angen ei ddiogelu'

Mae'r llyn yn "adnodd naturiol rhagorol" yn ôl Tim Jones o Gyfoeth Naturiol Cymru, ac "mae angen inni ei ddiogelu".

"Hwn oedd y llyn ymdrochi dŵr croyw dynodedig cyntaf yng Nghymru i sgorio canlyniadau ansawdd 'rhagorol' eleni ond mae lle i wella bob amser.

"Drwy ein gwaith parhaus i ddiogelu'r torgoch a gwella'r llyn gyda'n partneriaid, byddwn yn parhau i ymdrechu i ddiogelu'r boblogaeth a'r cynefin y maent yn dibynnu arno."

Yn ogystal â'r mesurau i leihau effaith llygredd ar y llyn, mae CNC yn dweud eu bod wedi dechrau rhaglen fridio i gynyddu niferoedd y torgoch yn y llyn.

Er yn rhy gynnar i ddeall effaith hirdymor y cynllun, mae'r arolwg cyntaf yn nodi cynnydd bychan yn y boblogaeth.

Straeon perthnasol