Datganoli: 'Mae angen tryloywder', medd Carwyn Jones

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunStephen Crabb a Carwyn Jones yn wynebu ei gilydd wrth y bwrdd

Mae Carwyn Jones wedi galw am ragor o dryloywder gan lywodraeth San Steffan ynglŷn â dyfodol y Deyrnas Unedig, a sut y dylid rhannu pwerau rhwng y pedair cenedl.

Daw hyn yn dilyn cyfarfod rhwng David Cameron a Phrif Weinidogion Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon yn Stryd Downing.

Yn ôl Mr Jones, bydd trafod yn agored yn helpu i greu awyrgylch o barch.

Fe ychwanegodd fod y cyfarfod heddiw wedi bod yn "drafodaeth ddifrifol a defnyddiol".

"Fe wnes i'n glir fod natur dameidiog datganoli yn ddrwg i Gymru, ac yn ddrwg i'r DU yn ei chyfanrwydd," meddai.

Dadansoddiad Gohebydd Seneddol BBC Cymru, Elliw Gwawr

Dyma'r cyfarfod cyntaf rhwng holl arweinyddion y Deyrnas Unedig ers Refferendwm yr Alban.

Dim syndod felly bod y newidiadau cyfansoddiadaol sy'n cael eu cynnig i wledydd y Deyrnas Unedig yn un o'r prif bynciau trafod heddiw.

Fe wnaeth Carwyn Jones ailadrodd yr alwad i gael cynnig yr un grymoedd a'r Alban, er dyw hynny ddim yn golygu ei fod eu heisiau nhw i gyd chwaith, fe fydd o eisiau dewis a dethol.

Wedi'r cyfarfod fe ddywedodd ei fod yn hapus i glywed David Cameron yn dweud ei fod yn barod i drafod unhryw bwerau ychwanegol i Gymru.

Ond roedd yna rybudd gan Brif Weinidog Prydain bod angen i'r llywodraethau datganoledig i ganolbwyntio nawr ar ddefnyddio'r grymoedd sydd ganddyn nhw yn hytrach na dadlau am fwy.

Yn sicr wnaeth hynny ddim pelsio Carwyn Jones a ddywedodd nad oes ganddyn nhw'r holl rymoedd eto.

Er gwaethaf gobeithion David Cameron dyw'r trafodaethau cyfansoddiadol ymhell o fod drosodd eto.

Mae David Cameron wedi dweud nad oes 'na unrhywbeth mae e'n anfodlon ei drafod o ran datganoli pellach a chomisiynau Silk a Smith, yn ôl Mr Jones.

Bu Mr Jones yn holi Mr Cameron am yr economi, gan honni nad ydy llywodraeth San Steffan yn gwneud digon i sicrhau fod pobl "yn teimlo'r adferiad" o ran cyflog a chostau byw.

Fe ddywedodd datganiad ar y cyd yn dilyn y cyfarfod bod gweinidogion wedi cytuno i gyd-weithio'n agosach ar wrth-derfysgaeth, newid cyfansoddiadol a'r economi.

Straeon perthnasol