Y Tywysog Charles yn agor meithrinfa Coleg Llanymddyfri

  • Cyhoeddwyd
Coleg Llanymddyfri

Yn rhan o'i daith o amgylch Cymru cyn y Nadolig, mae'r Tywysog Charles yn agor meithrinfa Coleg Llanymddyfri yn swyddogol.

Mae'r feithrinfa ddwyieithog wedi bod ar agor ers dechrau'r tymor.

Ymysg cyn-ddisgyblion y coleg, mae dau Archesgob Cymru, a sêr y byd chwaraeon yn cynnwys George North.

Mae gan Dywysog Cymru ffermdy gerllaw yn Myddfai.

Yr wythnos ddiwethaf, bu yn Nhrecelyn ac Abertawe yn rhan o'r daith.