Llofruddiaeth Caergybi: Dyn lleol yn y ddalfa

  • Cyhoeddwyd
caergybi
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaeth tân yn archwilio tô yr adeilad

Mae'r heddlu yn parhau i holi dyn 24 oed o Gaergybi yn dilyn llofruddiaeth dyn 46 oed yn y dref.

Fe gyhoeddodd yr heddlu nos Sadwrn eu bod wedi cael caniatad i holi'r dyn am 36 awr pellach ar ôl ei arestio nos Wener.

Dywedodd yr heddlu ei fod yn cael ei holi ynglŷn â llofruddiaeth.

Mewn datganiad dywedodd yr heddlu;

"Y prynhawn yma mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cael caniatâd i gael 36 awr pellach i holi dyn 24 oed o ardal Caergybi mewn perthynas ag ymchwiliad i lofruddiaeth."

"Fe arestiwyd y dyn o dan amheuaeth o lofruddio ar ôl marwolaeth dyn 46 oed, yn dilyn ymosodiad yn nhafarn Blossoms yng Nghaergybi."

"Mae swyddogion cyswllt teuluol yn cefnogi teulu'r dyn a fu farw ac mae'r ymchwiliad yn parhau yn yr ardal."

"Fe all Heddlu Gogledd Cymru gadarnhau nad ydym yn chwilio am unrhywun arall mewn cysylltiad a'r ymchwiliad, ond rydym yn apelio ar unrhyw un oedd yn y dafarn, neu gerllaw, brynhawn ddoe i gysylltu â ni ar rif ffôn 101."

Arestio

Cafodd y dyn ei arestio ar ôl i'r gwasanaethau brys gael eu galw i dafarn Blossoms yn ardal Rhos y Gaer am 16:00 brynhawn dydd Gwener, lle roedd adroddiadau bod dyn 24 oed wedi ymosod ar ddyn arall 46 oed.

Er gwaethaf ymdrechion swyddogion yr heddlu a'r parafeddygon bu farw'r dyn 46 oed o'i anafiadau ar y safle.

Ffynhonnell y llun, Juza/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddringodd dyn i ben tô cyfagos cyn cael ei arestio

Fe ddringodd y dyn 24 oed, sy'n cael ei amau o'r ymosodiad, i ben to tafarn cyfagos, yr Holland Inn, lle yn dilyn trafodaethau, llwyddodd yr heddlu i'w arestio.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Andy Jenks-Gilbert: "Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddarbwyllo aelodau o'r cyhoedd nad oes unrhyw beryg i drigolion lleol."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn parhau i gasglu tystiolaeth

Yn syth wedi'r digwyddiad roedd yr heddlu wedi cau'r ardal ger y digwyddiad ac roedd nifer o strydoedd wedi cau hefyd.

Bu'n rhaid i fusnesau gau eu drysau.

Am 16:45 roedd yr Happy House, sy'n gwerthu bwyd parod yn ardal Stryd yr Eglwys o'r dre, yn paratoi i agor eu drysau, ond fe ofynnodd yr heddlu iddyn nhw aros yng nghau a hynny oherwydd "digwyddiad difrifol iawn".

Yn ogystal, roedd yr heddlu wedi gofyn iddyn nhw aros y tu mewn i'r adeilad ac i beidio â mentro tu allan.

Dywedodd Tony Pan, sy'n gogydd yn yr 'Happy House,' wrth BBC Cymru Fyw ei fod yn gallu gweld llawer o gerbydau'r heddlu ac un ambiwlans yn yr ardal a bod yr heddlu wedi cau'r ardal yma i geir a cherddwyr.

Disgrifiad o’r llun,
Blodau y tu allan i'r dafarn