Newid amserlen gemau rygbi?

  • Cyhoeddwyd
rygbi

Mae rhai o brif glybiau rygbi Cymru yn dweud eu bod "mewn trafodaethau" gydag Undeb Rygbi Cymru i newid eu hamserlen ar gyfer y tymor nesaf.

Does gan rai o'r clybiau sydd yn yr adran rhannol-broffesiynol ddim gemau cartref ym mis Rhagfyr.

Y rheiny sydd ddim yng Nghwpan Prydain & Iwerddon sy'n cael eu heffeithio'n benodol.

Fe gwrddodd y clybiau nos Fercher a chyfaddef bod "problem".

Dywedodd Chris Clarke, cadeirydd y clybiau uwch-gynghrair ac ysgrifennydd Cross Keys: "Dydy o ddim i'w wneud â'r arian drwy'r giât yn unig. Mae'r nawdd i bob gêm a masnach y bar i feddwl amdano hefyd.

"Cyllid yw'r hyn sy'n rhedeg y gêm ar hyn o bryd, felly mae hyn yn fater sensitif iawn gyda nifer o glybiau."

Effaith ar wyth clwb

O'r wyth clwb hynny sydd ddim yng Nghwpan Prydain & Iwerddon, Caerdydd sydd â'r nifer fwyaf o gemau gartref ym mis Rhagfyr, gyda thri ym Mharc yr Arfau.

Mae gan Lyn Ebwy, Llanelli, Llanymddyfri a Chastell Nedd un yr un, ond does gan Ben-y-bont ar Ogwr na Chasnewydd yr un o gwbl.

Dywedodd ysgrifennydd Casnewydd, Dennis Bennett: " Mae pawb yn gallu gweld bod y ffordd mae'r amserlen wedi'i sefydlu ddim yn ein helpu ni o gwbl.

"Mae cefnogwyr yn mynd allan o'r arfer o fynd i gemau, dydy o ddim yn gwneud unrhyw les i chwaraewyr ac rydym ni wirioneddol angen gwneud rhywbeth am y sefyllfa.

Dywedodd Mr Bennett ei fod yn anodd i roi ffigwr ar faint o arian roedd ei glwb yn ei golli, ond fe gyfaddefodd bod yna golli incwm "amlwg".

Fe ddatgelodd hefyd bod clybiau'r uwch gynghrair, ar ddechrau'r tymor hwn, wedi trafod sefydlu cystadleuaeth ar gyfer y rheiny sydd ddim yn rhan o'r BIC.

Mae'r clybiau'n dweud eu bod yn obeithiol o benderfyniad y flwyddyn nesaf.

Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb gan Undeb Rygbi Cymru.