S4C: Gostyngiad gwylwyr o achos toriadau

  • Cyhoeddwyd
Ian Jones
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ian Jones ei benodi yn brif weithredwr S4C yn 2011.

Mae prif weithredwr S4C wedi dweud bod toriadau i gyllideb y sianel yn rhannol gyfrifol am y gostyngiad yn y nifer sy'n gwylio.

Dywedodd Ian Jones fod y gostyngiad yn yr arian yr oedd y S4C yn ei dderbyn yn golygu nad oedd y sianel yn gallu fforddio gwneud ceisiadau am ddigwyddiadau chwaraeon mawr oedd yn arfer denu cynulleidfaoedd.

Ychwanegodd Mr Jones wrth rhaglen The Wales Report bod y gynulleidfa yna yn parhau i wylio rhaglenni eraill ar y sianel.

Cydweithio

Dywedodd: "Wrth gwrs y dylie ni fod yn bryderus, ac rwyf yn pryderu bod y ffigyrau gwylio wythnosol wedi gostwng.

"Ond y ffaith bwysig yw i edrych ar pam fod y gostyngiad wedi bod, ac mae un o'r prif resymau yn gysylltiedig â thoriadau i'r gyllideb.

"Mae'r gystadleuaeth rhwng BT a Sky, er enghraifft, wedi gyrru costau hawliau chwaraeon i fynny. Allwn ni ddim bellach a fforddio'r hawliau yr oedden ni'n ei brynu yn y gorffennol, ac roedd llawer o bobl yn edrych ar y sianel i weld y rhaglenni hynny, gan aros a gwylio rhaglenni eraill. Mae hyn yn issue."

Galwodd Mr Jones am fwy o gydweithio rhwng cwmniau cyfryngol yng Nghymru er mwyn cynyddu'r dewis oedd ar gael i gynulleidfaoedd.

"Os edrychwch chi'n ôl 25 mlynedd, roedd gan y BBC adran adloniant mawr, roedd gan HTV adran adloniant mawr. Roedd 'na lif o dalent o flaen y sgrin a thu ôl iddi. Dyw'r adrannau hynny ddim yn bodoli bellach.

"Ers 2008 mae 'na ostyngiad o 23% wedi bod mewn rhaglenni cyfrwng Saesneg wedi eu cynhyrchu yng Nghymru ar gyfer y Cymry. I ychwanegu at hyn, mae cyllideb S4C ar gyfer rhaglenni £20m yn llai nag oedd o bedair blynedd yn ôl. Mae hyn yn golygu glastwreiddio dewisiadau a lluosogrwydd o fewn y sector cyfryngau," meddai.

Bydd y cyfweliad gydag Ian Jones i'w weld yn llawn ar raglen The Wales Report am 10:35pm nos Fercher, ar BBC One Wales.