Adolygu Cytundebau Dim Oriau

  • Cyhoeddwyd
dim oriauFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Ym mis Medi, roedd ymchwil gan BBC Cymru wedi dangos bod 8 o gynghorau yn defnyddio cytundebau oedd ddim yn gwarantu lleiafswm o oriau.

Mi fydd Llywodraeth Cymru yn ailedrych ar y defnydd o gytundebau sydd ddim yn gwarantu oriau gwaith penodol o fewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru.

Nod yr ymchwil yw deall yn well y defnydd a'r nifer o gytundebau o'r fath a'u heffaith ar weithwyr, gwasanaethau a chyflogwyr.

Dywedodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews ei fod yn bryderus am eu defnydd:

"Mae'r defnydd o gontractau dim oriau wedi cael sylw mawr ymhlith y cyhoedd, y byd gwleidyddol a'r cyfryngau yn y misoedd diwethaf. Mae cwestiynau wedi codi am eu heffaith ar weithwyr a'r defnydd amhriodol ohonynt.

"Rwy'n pryderu am y defnydd o gontractau dim oriau mewn gwasanaethau cyhoeddus, ac felly mae ymchwil yn cael ei chomisiynu ar eu defnydd a'u heffaith mewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig."

Mae cyflogwyr yn aml yn dadlau bod y cytundebau yn gallu siwtio rhai gweithwyr ac nad yden nhw'n eu hatal rhag gweithio yn rhywle arall.

Ym mis Medi, roedd ymchwil gan BBC Cymru wedi dangos bod 8 o gynghorau yn defnyddio cytundebau oedd ddim yn gwarantu lleiafswm o oriau.

Roedd pedwar yn cael eu rheoli gan Lafur neu Plaid Cymru, er bod y pleidiau hynny yn feirniadol iawn o'r trefniadau.

Fe fydd canlyniadau'r adolygiad yn cael eu cyhoeddi y flwyddyn nesaf.