Rhybudd am wyntoedd cryfion i daro'r Gogledd

  • Cyhoeddwyd
Map tywydd
Disgrifiad o’r llun,
Yr Alban fydd yn cael ei tharo waethaf

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn i fod yn wyliadwrus am wyntoedd cryfion fydd yn effeithio'r gogledd a rhannau eraill o Brydain.

Mae cwmni Irish Ferries wedi canslo rhai o'u gwasanaethau cyflym rhwng Caergybi a Dulyn oherwydd amodau'r tywydd, ac mae Stena Line yn rhybuddio y gallai eu gwasanaethau nhw gael eu heffeithio hefyd.

Yn ôl Llyr Griffiths-Davies cyflwynydd tywydd BBC Cymru: "fe allai'r gwyntoedd hyrddio hyd at 70 milltir yr awr ar draws rhannau o'r gogledd a'r gogledd-orllewin, ac mi allai achosi difrod."

"Bydd rhai cawodydd hefyd, a gall rhai ohonyn nhw fod yn drwm gyda mellt a tharannau, gan ddisgyn fel eira ar dir sy'n uwch na 200 metr."

Mae rhybudd melyn hefyd yn ei le ar gyfer Cymru gyfan ddydd Iau hyd at ddydd Gwener.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud bod Pont Britannia wedi cau i gerbydau mawr a charafannau erbyn hyn.

Mae nhw am i yrrwyr wneud trefniadau eraill.

Disgrifiad o’r llun,
Mae gwefan syrffio Magicseaweed wedi creu siart yn dangos y datblygiad ym maint y tonnau o 06:00 i 15:00