Gerald i arwain Parêd Gŵyl Dewi Aber

  • Cyhoeddwyd
Gerald Morgan

Mae'r awdur a'r darlithydd Gerald Morgan wedi ei ddewis fel Tywysydd Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2015.

"Rhodd braint ydi cael bod yn 'Dywysydd' yn yr orymdaith Gwyl Dewi," meddai Sion Jobbins, Cadeirydd Pwyllgor y Parêd.

"Ers sefydlu'r rôl yn 2013, mae'n arwydd o ddiolch a gwerthfawrogiad cymuned Aberystwyth i berson neu bersonau lleol sydd wedi gwneud cyfraniad pwysig i iaith a diwylliant Cymru.

"Mae cryfder ac amrywiaeth y Gymraeg yn Aberystwyth oherwydd pobl fel Gerald Morgan," ychwanegodd.

Bydd Gerald yn dilyn yn ôl traed Megan a Gwilym Tudur (sylfaenwyr Siop y Petha) a'r Dr Meredydd Evans.

Fel Tywysydd bydd Gerald yn gwisgo sash sy'n cynnwys enwau cyn dywyswyr.

Roedd Gerald Morgan wedi ei "syfrdanu a'i gyffroi" o gael cynnig yr anrhydedd hon. "Mae'n fraint cael dilyn yn ôl traed Merêd a Gwilym a Megan sydd wedi gwneud cymaint dros Gymru a'n hiaith," meddai.

Yn dilyn y traddodiad o Wlad y Basg, caiff Gerald hefyd rodd i'w chadw o ffon gerdded wedi ei cherfio.

Cynhelir Parêd 2015 ar ddydd Sadwrn, 28 Chwefror.