Cefnogi cyllideb llywodraeth Cymru

  • Cyhoeddwyd
senedd

Mae Aelodau Cynulliad wedi cefnogi cyllideb £15bn llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol nesa'.

Gan nad oedd gan y llywodraeth fwyafrif, fe darodd weinidogion fargen gwerth £223m gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol i sicrhau llwyddiant y gyllideb.

Fe fydd y gwasanaeth iechyd yn derbyn £425m yn ychwanegol dros gyfnod o ddwy flynedd.

Ond mae disgwyl i adrannau eraill weld toriadau wrth i'r llywodraeth geisio gwneud arbedion.

Fe ddywedodd gweinidogion mai "tegwch" a "thaclo anghydraddoldeb" oedd wrth wraidd y gyllideb, ond mae'r Ceidwadwyr yn honni nad yw'r gyllideb yn ateb gofynion hirdymor Cymru.

Fe gyhuddodd Plaid Cymru y llywodraeth o "ymrwymo'r holl bŵer gwario i'r de-ddwyrain ar draul Cymru gyfan".

Fe dynodd y Democratiaid Rhyddfrydol sylw at yr arian ychwanegol i'r Grant Amddifadedd Disgyblion, cynyddu gwario mewn ysgolion yn ardaloedd mwya' difreintiedig Cymru, a chwblhau adeiladu ffordd gyswllt dwyrain Caerdydd - yn rhan o'r fargen gafodd ei tharo fis Medi.