Cyngerdd ar ôl colli cyllid

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae protestwyr hefyd yn gwrthwynebu atal gwariant ar ganolfan Scala ym Mhrestatyn

Mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi cael eu beirniadu am wneud toriadau sy'n effeithio ar y ddarpariaeth o gerddoriaeth y tu allan i gwricwlwm ysgolion oriau yn unig cyn perfformiad gan fand a chôr ieuenctid.

Ddydd Mawrth fe gytunodd y cynghorwyr ar rownd o doriadau er mwyn lleihau eu gwariant o £17m dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae'n cynnwys torri £100,000 o gyllideb gwasanaeth cerddoriaeth sy'n cynorthwyo pobl fel Côr Ieuenctid Sir Ddinbych.

Roedden nhw a Band Pres Ieuenctid Sir Ddinbych yn perfformio mewn gwasanaeth carolau nos Fawrth yn Eglwys Sant Thomas yn Y Rhyl er budd elusennau lleol - cyngerdd a drefnwyd gan y cyngor.

Yn ystod y cyngerdd fe wnaeth arweinydd Band Pres Ieuenctid Sir Ddinbych, John Powell, siarad â'r gynulleidfa am y toriadau arfaethedig i'r gwasanaeth.

Dywedodd wrthyn nhw fod y band wedi cael ei adeiladu dros gyfnod o ddeng mlynedd, ond bod ei ddyfodol nawr yn y fantol.

Ar ddiwedd y cyngerdd fe roddodd gwraig Mr Powell neges ar wefan Facebook yn dweud ei bod yn falch o'i gwr am wneud safiad yn erbyn Cyngor Sir Ddinbych, ac na fyddai'r frwydr i achub ensemblau'r sir yn gorffen.

'Digalonni'

Roedd un rhiant oedd ddim am gael ei henwi yn hynod feirniadol o amseru'r cyfan. Dywedodd:

"Mae'r plant yma wedi digalonni'n llwyr, a nawr maen nhw am iddyn nhw ddod allan a chwarae Jingle Bells."

Ym mis Tachwedd fe gafodd deiseb ag arni bron 4,000 o enwau ei chyflwyno i'r awdurdod i gefnogi gwaith Gwasanaeth Cerdd William Mathias i redeg gwasanaethau cerdd y sir i bron 190 o blant.

Dywedodd y cyngor bod y gwasanaethau hynny yn ychwanegol o wersi cerdd yn yr ysgol, ac fe fydd y plant yn parhau i dderbyn y rheini.

Ni fydd y gyllideb y cytunwyd arni ddydd Mawrth yn cael ei chymeradwyo tan fis Chwefror, 2015.

Straeon perthnasol