An-hapus gydag hysbyseb Rightmove ar S4C?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rightmove
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'find your happy' wedi'i gyfeithu fel 'canfod eich hapus' yn yr hysbyseb Gymraeg ar S4C

Mae cwmni Rightmove wedi amddiffyn eu hysbyseb Gymraeg ar S4C yn dilyn cwyn am safon y cyfieithu.

Ar raglen Taro'r Post brynhawn Mawrth, roedd un o wylwyr S4C, Geraint Jones, wedi ffonio yn cwyno ei fod wedi'i syfrdanu pan glywodd bod 'find your happy' wedi'i gyfeithu fel 'canfod eich hapus'.

Mae Mr Jones yn teimlo y dylai'r cyfeithiad ddweud "teimlo hapusrwydd".

Mewn ymateb, dywedodd cwmni gwerthu tai Rightmove: "Fe wnaethom ni ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu proffesiynol ar gyfer yr hysbyseb ac ystyried sawl cyfieithiad cyn gwneud y penderfyniad terfynol.

"Fe wnaethom ni weithio gyda'r artist troslais a'r cyflwynydd Cymraeg, Aled Samuel, a wnaeth hefyd gadarnhau'r cyfeithiad.

"Fe wnaethom gadw'r cyfeithiad mor agos at y llinell wreiddiol yn fwriadol - sydd, yn Saesneg, yn ffordd benodol o ddisgrifio'r "hapus" a geir wrth ganfod y cartref yr ydych yn ei garu.

"Mae'n ddrwg ganddom ni bod y gwrandawr yn teimlo nad ydi'r cyfieithiad yn gywir, ond rydym eisiau sicrhau bod y cyfiethiad wedi dod ar ôl cryn drafodaeth a chyngor gan siaradwyr cynhenid Gymraeg."

Dywedodd S4C eu bod yn annog cwmnïau i hysbysebu'n Gymraeg ar y sianel ac yn cynnig cyngor lle mae'n briodol.

Yn ôl Elin Morris, Cyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol S4C: "Mae'r hysbyseb yma yn cynnwys dewis y cwmni o eiriau creadigol i gynrychioli ei brand, gyda'r llinell Gymraeg yn adlewyrchu'r llinell Saesneg sy'n cael ei defnyddio ganddynt wrth farchnata.

"Dydyn ni ddim yn ceisio cyfyngu ar ddewisiadau creadigol ein hysbysebwyr, cyn belled â'u bod yn cydfynd â'r rheolau hysbysebu perthnasol.

"Cwmnïau unigol sy'n gyfrifol am elfennau creadigol eu hysbysebion."