168 o swyddi newydd i Lantrisant

  • Cyhoeddwyd
Comet
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y bwytai newydd yn agor ar hen safle Comet ym mharc siopa Tonysguboriau.

Fe fydd 168 o swyddi newydd yn cael eu creu yn ardal Tonysguboriau wrth i nifer o fwytai agor yn y parc siopa yno.

Mae bwytai poblogaidd megis Harvester, Costa Coffee a Frankie & Benny's newydd agor yno a bydd Chiquito yn agor cyn hir - y pedwar o fewn hen safle cwmni Comet.

Mae'r cyhoeddiad yn hwb i ardal Rhondda Cynon Taf gan bod ffigyrau Llywodraeth Cymru yn nodi mai dyma'r sir â'r raddfa uchaf o ddiwethdra drwy Gymru gyfan - 15.4%.

Fe gaeodd siop Comet ym mis Tachwedd 2012 wedi i'r cwmni fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Mae'r safle erbyn hyn wedi cael ei rannu'n bedwar, ac felly'n cynyddu'r nifer o swyddi i bobl lleol.

Mae'r nifer o siopau yng nghanolfan siopa Tonysguboriau rwan yn codi i 21, ac yn golygu bod y lle yn llawn.

'Cyfoeth ychwanegol'

Yn ôl Hannah Norburn o gwmni Savills, sy'n rheoli'r safle: "Mae disgwyl y bydd y tenantiaid ychwanegol yn cael effaith gadarnhaol sywelddol ar yr economi lleol, nid yn unig drwy greu 168 o swyddi newydd ond drwy'r cyfoeth ychwanegol y bydd y cwmnïau hyn yn dod i'r ardal gan gwsmeriaid sydd eisiau osgoi prysurdeb siopa mewn canolfan siopa canol dinas."

Yn ôl y cynghorydd lleol dros Donysguboriau, Arlene Moss, mae'r ail-ddatblygu yn "hwb anferthol".

"Dwi'n falch o weld y swyddi newydd yn arbennig. Mi fydd y cyfleoedd newydd sy'n cael eu creu ym maes arlwyo, gwasanaeth cwsmeriaid a rheoli yn ased gwerthfawr iawn i'r gymuned mewn hinsawdd economaidd anodd."

Mi fydd y bwytai newydd yn ymuno â'r rhai sydd eisoes ar y safle i greu brand 'Taste @ TG' er mwyn ceisio datblygu'r ganolfan yn le adnabyddus o ran bwyta yn ogystal ag i siopa.

Fe fydd 'Taste @ TG' yn agor yn swyddogol ddydd Sadwrn nesaf, gyda lansiad cymunedol yn y parc siopa rhwng 12 a 4 y pnawn.

Bydd gweithgareddau i blant, perfformiadau cerddorol a dawns a sêr gorsaf radio lleol.