Gyrrwr wedi marw a disgyblion wedi'u hanafu mewn gwrthdrawiad â bws ysgol

  • Cyhoeddwyd
heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw i'r gyffordd rhwng Cypress Drive a Willowdene Way yn Llaneirwg ger Caerdydd, tua 8 o'r gloch fore Llun.

Mae gyrrwr wedi marw a chwech o blant wedi'u hanafu ar ôl gwrthdrawiad rhwng car a bws ysgol.

Cafodd swyddogion yr heddlu eu galw i'r gyffordd rhwng Cypress Drive a Willowdene Way yn Llaneirwg ger Caerdydd, tua 8 o'r gloch fore Llun.

Roedd Ford Fiesta lliw arian wedi gwrthdaro yn erbyn bws ysgol un llawr oedd yn cludo 40 o bobl ifanc.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru: "Bu farw gyrrwr y car, oedd yn wr 40 oed ac yn byw yn lleol, yn y fan a'r lle.

"Roedd y bws yn cludo disgyblion i Ysgol Uwchradd Teilo Sant, ysgol uwchradd yr Eglwys yng Nghymru.

"Fe gafodd chwech o'r bobl ifanc eu cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru gyda man anafiadau."

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi cadarnhau'r digwyddiad gan ddweud eu bod wedi anfon pedwar ambiwlans, un meddyg, dau gerbyd ymateb brys a cherbyd ymateb.

Ar wefan yr ysgol mae datganiad yn dweud bod gwrthdrawiad difrifol wedi bod ac nad oedd neb wedi'u hanafu'n ddrwg.

Yn ôl y datganiad: "Mae Heddlu'r De yn cefnogi'r ysgol ar hyn o bryd ac fe hoffem sicrhau rhieni bod eu plant yn ddiogel ac yn cael eu harolygu gan staff."

Apelio am dystion

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am dystion i'r gwrthdrawiad neu i symudiadau y Ford Fiesta a'r modd y cafodd ei yrru cyn y ddamwain.

Mae Cyngor Caerdydd hefyd wedi cadarnhau eu bod yn ymwybodol o'r digwyddiad.

Dywedodd llefarydd: "Rydym yn deall bod tua 40 o ddisgyblion ysgol yn teithio ar y bws, fe dderbyniodd y rhai oedd angen triniaeth feddygol hynny gan y gwasanaetahau brys ac fe gafodd gwasanaeth bws arall ei ddarparu.

"Fe fydd cefnogaeth yn cael ei gynnig i'r plant fel y bo'r angen."

Mae gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu drwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111 gan nodi'r cyfeirnod 1400457378.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol