Comisiynydd Iaith Kosovo yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Bydd Comisiynydd Iaith Kosovo yn ymweld â Chymru dros y dyddiau nesaf, i ddysgu am ddwyieithrwydd y wlad, gan gynnwys gwaith Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws.

Bwriad Slaviša Mladenović yw dysgu am waith Meri Huws, y Comisiynydd, o sicrhau hawliau siaradwyr Cymraeg.

Bydd Mr Mladenović yn ymweld â sawl sefydliad arall yng Nghymru, gan gynnwys S4C, Heddlu'r Gogledd, Clwb Rygbi Caernarfon a'r cwmni teledu Cwmni Da.

Serbeg ac Albaneg yw dwy iaith swyddogol Kosovo, ond mae deddf iaith y wlad hefyd yn rhoi statws i ieithoedd eraill gan gynnwys Bosneg, Twrceg ac iaith Roma.

Cyn croesawu Mr Mladenović, dywedodd Meri Huws: "Rwy'n edrych ymlaen at groesawu Comisiynydd Iaith Kosovo a'i dîm i ogledd Cymru.

"Gobeithiaf y bydd yn mwynhau dysgu am ein hiaith a'n diwylliant ac y bydd yn mynd â rhai syniadau yn ôl i Kosovo gydag ef."

Bydd Mr Mladenović yn ymweld â Chymru rhwng Rhagfyr 8-10.