Apêl newydd yn erbyn dyfarniad dyn marw am ladrad arfog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, West Yorkshire Police
Disgrifiad o’r llun,
Tony Stock ar ôl cael ei arestio am y lladrad

Mae ymgyrchwyr yn gwneud cais newydd i ddiddymu dyfarniad euog dyn am ladrad arfog er iddo farw dwy flynedd yn ôl.

Fe wnaeth Tony Stock o Landrindod ym Mhowys bedair apêl yn erbyn y dyfarniad pan oedd yn fyw, ond methodd pob un.

Cafodd ei garcharu am ladrad arfog ar siop Tesco yn Leeds yn 1970.

Ond yn 1979, fe wnaeth dyn arall, Samuel Benefield, gyfaddef dros 40 o droseddau gan gynnwys y lladrad yn Leeds.

Dedfryd 10 mlynedd

Roedd Stock wedi mynnu ei fod yn ei gartref yn dathlu ei ben-blwydd pan ddigwyddodd y lladrad, a bod sylwadau yr oedd yr heddlu yn honni iddo ei wneud yn ffug.

Er hynny, cafwyd yn euog a chafodd ei garcharu am 10 mlynedd.

Ar ôl i'w apêl gyntaf fethu yn y Llys Apêl, dechreuodd Stock lwgu ei hun mewn protest.

Pan gafodd ei ryddhau yn 1976, symudodd i Landrindod, lle briododd a dechreuodd fusnes carpedi.

Disgrifiad o’r llun,
Ar ôl cael ei ryddhau, fe wnaeth Tony Stock ail-briodi a dechrau busnes newydd

Tair blynedd yn ddiweddarach, daeth i'r amlwg bod Benefield wedi cyfaddef y lladrad arfog.

Y cyfreithiwr o dde Cymru, Glyn Maddocks, weithiodd ar ail apel Stock yn 1996. Dyma oedd cyfle cyntaf y barnwyr i ystyried tystiolaeth Benefield.

Apêl o'r newydd

"Roedden ni i gyd yn meddwl ei fod yn sicrwydd," meddai wrth raglen Eye On Wales y BBC.

"Does dim llawer gwell yn y system gyfreithiol na rhywun yn dweud 'Fi wnaeth. Dim fo.'"

Cafodd yr achos ei gyfeirio at y Llys Apêl ddwywaith arall yn dilyn sefydliad y Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol.

Penderfynodd y Llys Apêl i gefnogi'r dyfarniad ddwywaith.

Bu farw Stock yn 73 oed ond mae Mr Maddocks yn parhau i weithio ar yr achos, gan baratoi cyflwyniad newydd i'r Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol.

Dywedodd: "O ganlyniad i brofion fforensig ar bob un darn o bapur rydyn ni wedi gallu dod o hyd iddyn nhw dros y 40 blynedd diwethaf, mae ganddo ni bwyntiau newydd."

Bydd mwy am achos Tony Stock a gwaith Mr Maddocks ar raglen Eye On Wales ar BBC Radio Wales, dydd Sul Rhagfyr 7, 12:30.