Llanc yn pledio'n ddi-euog i fyrgleriaeth

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Abertawe

Mae llanc 16 oed ar gyhuddiad o fyrgleriaeth o gartref dynes fu farw ychydig o ddiwrnodau wedyn wedi pledio'n ddieuog.

Cafodd ei arestio wedi lladrad yng nghartref Jean Thyer, 90 oed, ddydd Llun 29 Medi.

Roedd y bensiynwraig wedi cwympo yn ei chartref yng Nghilâ, Abertawe.

Cafodd ei chludo i Ysbyty Treforys, Abertawe, ond bu farw bum niwrnod yn ddiweddarach.

Roedd y llanc, na ellir ei enwi am resymau cyfreithiol, yn Llys y Goron Abertawe.

Dywedodd Ian Wright, ar ran yr erlyniad, na fyddai mwy o gyhuddiadau yn sgil marwolaeth Mrs Thyer.

Cafodd y bachgen ei ryddhau ar fechnïaeth amodol ac mae disgwyl iddo fod yn y llys yn niwedd mis Ionawr 2015.